Juso

Ad hoc juridisk bistand, rådgivning og undervisning tilbydes til kommuner, patientforeninger, faglige organisationer, interesseorganisationer m.fl.

 

Om

Jeg er uddannet cand.jur og har forud for min juridiske kandidateksamen 16 års erfaring som socialrådgiver indenfor bl.a. kommunal forvaltning, Kriminalforsorgen i Frihed og som bistandsværge for behandlingsdømte lovovertrædere. Under min studietid var jeg tilknyttet Retshjælpen Vollsmose og siden 2015 har jeg arbejdet som professionel bisidder hos Børns Vilkår. Derudover afholder jeg kurser i “hverdags-jura” for FOF.

Kontakt

JuSo | Klingstrup Løkke 2 | 5881 Skårup | Telefon 51 32 87 13 |